Ogłoszenie o zmianie statutu MEDICO NFW FIZ z dnia 26 października 2023 r. - AgioFunds