Ogłoszenie o zmianie Statutu LMB FIZ AN z dnia 15.09.2023 r. - AgioFunds