Ogłoszenie o zmianie statutu LIVORNO CAPITAL FIZ AN z dnia 31.05.2022 r. - AgioFunds