Ogłoszenie o zmianie statutu Komunalny FIZ z 26.05.2017 r. - AgioFunds