Ogłoszenie o zmianie statutu InValue FIZ z dnia 18.02.2019 r. - AgioFunds