Ogłoszenie o zmianie Statutu IFM GLOBALNYCH SZANS FIZ w likwidacji z dnia 20.05.2020 r. - AgioFunds