Ogłoszenie o zmianie Statutu HANSON FIZAN z dn. 25.06.2024 r. - AgioFunds