Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 31.07.2023 r - AgioFunds