Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 13.12.2023 r. - AgioFunds