Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 04.11.2021 r. - AgioFunds