Ogłoszenie o zmianie Statutu GPV I FIZ AN z dnia 02.01.2024 r. - AgioFunds