Ogłoszenie o zmianie statutu GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ z dnia 27.03.2024r. - AgioFunds