Ogłoszenie o zmianie statutu GLOBALNEJ INNOWACJI FIZ z dnia 01.03.2024r. - AgioFunds