Ogłoszenie o zmianie statutu EXIGON FIZ AN z dnia 30.10.2014 r. - AgioFunds