Ogłoszenie o zmianie statutu LMB FIZ AN z dnia 30.06.2015 r. - AgioFunds