Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Opportunity FIZ z dnia 29.06.2015 r. - AgioFunds