Ogłoszenie o zmianie statutu FORTUNATO NS FIZ z dnia 25 lipca 2016 r. - AgioFunds