Ogłoszenie o zmianie statutu IFM Globalnych Szans FIZ z dnia 24.11.2014 r. - AgioFunds