Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO EGB FIZ AN z dnia 10.02.2016 r. - AgioFunds