Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 09.09.2014 r. - AgioFunds