Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 06.08.2015 r. - AgioFunds