Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności PLUS 2 NS FIZ z dnia 06.05.2015 r. - AgioFunds