Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności PLUS NS FIZ z dnia 04.11.2013 r. - AgioFunds