Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO WIERZYTELNOŚCI NS FIZ z dnia 04.04.2013 r. - AgioFunds