Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO EGB NS FIZ z dnia 01.08.2014 r. - AgioFunds