Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO Wierzytelności NS FIZ z dnia 01.06.2015 r. - AgioFunds