Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 9.03.2022 r. - AgioFunds