Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 29.12.2023 r. - AgioFunds