Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 29.07.2021r. - AgioFunds