Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 29.03.2024 r. - AgioFunds