Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 25.10.2018 r. - AgioFunds