Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 22.02.2022 r. - AgioFunds