Ogłoszenie o zmianie statutu FRAM FIZ z dnia 13.07.2022 r. - AgioFunds