Ogłoszenie o zmianie statutu FORSYTHIA CAPITAL FIZ z dnia 24.01.2024 r. - AgioFunds