Ogłoszenie o zmianie statutu FABROS CAPITAL FIZ AN z dnia 16.05.2017 r. - AgioFunds