Ogłoszenie o zmianie statutu ENRAV FIZAN z dnia 18 07 2018 - AgioFunds