Ogłoszenie o zmianie statutu ENRAV FIZ AN z dnia 23.10.2023 r. - AgioFunds