Ogłoszenie o zmianie Statutu BETA ETF WIG20TR PFIZ - AgioFunds