Ogłoszenie o zmianie statutu ARROW FIZ z dnia 4 czerwca 2024 r. - AgioFunds