Ogłoszenie o zmianie statutu Arrow FIZ z dnia 02.10.2023 r. - AgioFunds