Ogłoszenie o zmianie statutu Arrow FIZ z dnia 01.07.2023 r. - AgioFunds