Ogłoszenie o zmianie statutu ARIONN FIZ z dnia 26.04.2018 r. - AgioFunds