Ogłoszenie o zmianie statutu ALFA FIZ z dnia 27.07.2021r. - AgioFunds