Ogłoszenie o zmianie statutu ALFA FIZ w likwidacji z dnia 29.02.2024r. - AgioFunds