Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 25.10.2023 r. - AgioFunds