Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus NS FIZ z dnia 16.11.2021 r. - AgioFunds