Ogłoszenie o zmianie statutu AGIO WIERZYTELNOŚCI PLUS NS FIZ z dnia 17.05.2017 r. - AgioFunds