Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ z dnia 25.10.2023 r. - AgioFunds