Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ z dnia 21.05.2020 r. - AgioFunds