Ogłoszenie o zmianie Statutu AGIO Wierzytelności Plus 2 NS FIZ z dnia 29.05.2017 r. - AgioFunds